· ନଭେମ୍ବର, 2014

ଲେଖାସମୂହ ବାବଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ (କେବେ ଠାରୁ) ନଭେମ୍ବର, 2014

ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ ଅଧମିଲିଅନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ କୁଶଳତା ଆଣୁଛି ଗୁଗୁଲ ବସ

"ଏହା ସତରେ ମଜାଦାର :) ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଖୁବ ଉଲ୍ଲସିତ । ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଲେ ବି ମନ ଉଲୁସି ଉଠୁଛି । ବଙ୍ଗଳାଦେଶରେ ଏହା ଅଧିକ...