· ଡିସେମ୍ବର, 2014

ଲେଖାସମୂହ ବାବଦରେ ନାଗରିକ ମିଡିଆ (କେବେ ଠାରୁ) ଡିସେମ୍ବର, 2014

ନୂଆ iOSରେ ଆପଲ ୫ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଇନପୁଟ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କଲା

ଛାମୁଆଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ପାନି ଆପଲ ନିଜର ନୂତନତମ iOS 8ର ଅଧିକ ଇନପୁଟ ପଦ୍ଧତି ଓ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଭାଷା ଯୋଡ଼ି ନିଜ ଭାଷା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି ।